CHIA SẺ TUẦN 10: Bão Katrina ảnh hưởng đến giáo dục

Năm 2005, bão Katrina ập đến New Orleans, tàn phế nặng nề vùng đất nghèo này. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, nhưng cựu bộ trưởng giáo dục Mỹ Arne Duncan lại phát biểu cơn bão là điều tuyệt nhất đã xảy ra đối với hệ thống giáo dục New Orleans.

Hurricane Katrina was “the best thing that happened to the education system in New Orleans”

Trong vòng 1 năm sau cơn bão, tất cả nhân viên trường công nghỉ  việc, tất cả hợp đồng giáo viên chấm dứt và phân chia trường học theo khu vực bị loại bỏ. Bang Louisiana đã chuyển quản lý 91% các trường cho tổ chức Charter: sử dụng tiền của nhà nước nhưng do tư nhân điều hành.

Kết quả là thành tích của học sinh tăng đáng kể sau 10 năm, và câu hỏi đặt ra là liệu mô hình này có thể được nhân rộng để các bang khác cũng đổi mới không?

Capture

Chú trọng của các trường Charter là sự tự chủ và đột phá. Nếu các trường Charter chiếm số đông thì e rằng sẽ phải chịu nhiều sự quản lý hơn và sẽ dần mất đi sự tự chủ. Hơn nữa, nếu các trường Charter đương đầu với ít sự đe dọa là sẽ bị đóng cửa hơn, thì các trường sẽ có ít động lực để đổi mới và dần dần có thể sẽ đi theo lối mòn trì trệ của hệ thống trường công cũ.

Mô hình trường công truyền thống và trường Charter cùng nhau tồn tại ở DC có vẻ phù hợp với hầu hết các bang. Trường Charter cho phép sự thử nghiệm, và nếu thành công, sẽ tạo áp lực cũng như cung cấp hình mẫu cho sự cải tiến của các trường công Truyền thống.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s