MY SONGS (Music & Lyrics: Hoai Chung)

1. Ngôn Ngữ Tình Yêu

2. Đợi Tình Yêu Đến

3. Những Ngày Bên Nhau

4. Guitar Và Biển

5. Hát Một Nỗi Nhớ

6. Nhớ Xuân

7. Nàng Thơ

8. Anh Yêu Em

9. Xuân Đào

10. Đợi Em Phía Mặt Trời

11. Đón Em Về

12. Nắng Và Sông

13. Phố Sài Gòn Của Anh

14. Hạnh Phúc Của Anh

1. Come What May

2. Unsent Letter

3. Beautiful You

4. I’m Married To You Today

5. Swansong

6. Lover

7. J.E.R.K

8. Letter for Australia

9. Beautifully White

10. She Said Yes

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s