1. Ngôn Ngữ Tình Yêu

2. Đợi Tình Yêu Đến

3. Những Ngày Bên Nhau

4. Guitar Và Biển

5. Hát Một Nỗi Nhớ

6. Nhớ Xuân

7. Nàng Thơ

8. Anh Yêu Em

9. Xuân Đào

10. Đợi Em Phía Mặt Trời

11. Đón Em Về

12. Nắng Và Sông

13. Phố Sài Gòn Của Anh

14. Hạnh Phúc Của Anh

1. Come What May

2. Unsent Letter

3. Beautiful You

4. I’m Married To You Today

5. Swansong

6. Lover

7. J.E.R.K

8. Letter for Australia

9. Beautifully White

10. She Said Yes

Advertisements