Đi tìm mục đích

Advertisement

Có năng khiếu mà không cố gắng

Trong chương 5 của quyển sách về Grit, giáo sư Duckworth đưa ra 4 yếu tố hình thành sự bền chí.

  1. Đam mê: thực sự yêu thích việc bạn đang làm, thường với sự tò mò của một đứa trẻ.
  2. Luyện tập: kỷ luật để hôm nay làm tốt hơn ngày hôm qua. Tập trung khắc phục điểm yếu và không bao giờ chủ quan.
  3. Mục đích: để giữ đam mê lâu dài, thì cần gắn liền với một mục đích ngoài giới hạn bản thân. Nói cách khác, việc bạn theo đuổi quan trọng đối với cả bạn và người khác.
  4. Hy vọng: sự lạc quan sẽ đóng vai trò vực bạn dậy ở mỗi chặng đường vì khó khăn hay ngờ vực là sẽ không tránh khỏi.

Ở chương trước, Duckworth đã khẳng định 1 điều mà tôi cảm thấy khá tâm đắc. Kỹ năng không đồng nghĩa với thành tựu. Nếu không bỏ công sức, tài năng chỉ là tiềm năng chưa đạt tới, còn kỹ năng là cái mà đáng lẽ ra bạn đã làm được mà vẫn chưa làm.

Nếu cố gắng, tài năng sẽ trở thành kỹ năng, và cùng lúc đó sự cổ gắng làm cho kỹ năng gặt hái được thành quả.