Chia sẻ tuần 13: Cách đánh giá Essays trong bộ hồ sơ Đại Học Mỹ

Essays là một phần quan trọng của bộ hồ sơ du học Mỹ. Quan trọng như thế nào? Mỗi trường sẽ có cách cân đo khác nhau.

Tuy nhiên 1 điểm chung là Essays không được đánh giá riêng lẻ mà luôn được đặt cạnh những phần khác của bộ hồ sơ. Điều này có nghĩa là Essays sẽ khó cứu được những bạn có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa không đạt yêu cầu.

*Essays thường có lợi cho những bạn thuộc nhóm gần Top khi trường chỉ còn vài ghế trống.

Mỗi trường sử dụng những tiêu chí khác nhau để đánh giá Essays. Đây chỉ là một ví dụ đến từ quyển sách “College Admissions in the 21st century”.

kaleidoscope-glasses-future-eyes-prism-crystal-vision.gif

Dự án Kaleidoscope của trường Đại Học Tufts thêm một số câu hỏi phụ đặc biệt (thay đổi hằng năm) vào bộ hồ sơ tuyển sinh.

Kaleidoscope questions for the classes of 2011-2014.

Mục tiêu là đánh giá ý tưởng của thí sinh để hiểu thêm về những khả năng khác ngoài học thuật:

Analytical – hiểu đúng vấn đề

– cân đo những ý trái chiều

– diễn đạt trôi chảy logic

Creative – khác biệt

– thêm giá trị cho những gì đã có sẵn

– phù hợp với yêu cầu

Practical – có thể thực thi trong điều kiện hạn chế

– có tính thuyết phục và đáng theo đuổi

Wisdom-based – thúc đẩy lợi ích chung

– cân bằng giữa cái tôi và cộng đồng

– cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn

– chứa đựng phẩm chất đáng quý như chân thành, biết ơn, quan tâm, hướng thiện…

 

Không có nguyên tắc chung nào cả, nhưng sau khi viết xong bài luận, các bạn hãy đặt mình vào vị trí của 1 người lạ và tự hỏi: “Tôi vừa nghe chị/ anh này trình bày ý tưởng. Tôi có muốn gặp chị/ anh này ngoài đời không?”

Hãy đọc những bài essays được Tufts cho là thành công và trả lời câu hỏi trên: Tôi có muốn gặp chị/ anh này ngoài đời không?

Tufts: Past Essays That Mattered

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s