Chia sẻ tuần 1: Ngôi trường nhỏ xinh ở Mỹ

Picture2 Đầu thế kỷ 19 về trước, trường học ở Mỹ là những ngôi nhà nhỏ dễ thương mang tên “Little Red Schoolhouse” được xây dựng ở những khu dân cư địa phương dạy bậc tiểu học cho con em nhà khá giả.

Từ 1830-1860, Common School movement đã xây trường tiểu học miễn phí, bắt buộc cho nhiều em bé hơn. Năm 1910-1940, High School movement đã mở rộng mạng lưới trường trung học. Đặc điểm của những trường học này vẫn là do chính quyền địa phương tài trợ và quản lý.

Ấn tượng là vào 1955, số lượng học sinh trung học của Mỹ chiếm 80% số lượng teen. Con số này cao hơn tất cả các nước ở Châu Âu (hầu hết là dưới 20%).

Lý do quan trọng cho sự khác biệt này được giải thích trong bài báo:

The Human Capital Century

Mỹ thực hiện chính sách decentralization (chính quyền địa phương tự tài trợ và quản lý giáo dục) nên có thể thiết lập nhiều trường phổ thông nhỏ cho nhiều khu vực dân cư. Trong khi đó, giáo dục phổ thông ở các nước khác như Anh và Pháp vẫn do chính phủ tài trợ, nên độ lan rộng của hệ thống trường phổ thông chậm hơn ở Mỹ.

Picture3

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s