Lịch trình từng tháng chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ

college-photo_1944.

THÁNG LỊCH THI VIỆC CẦN LÀM THAM KHẢO
12/2014 Học SAT 1

Khan Academy: SAT

Academic Earth: Free Online SAT courses

SparkNotes SAT

Tìm hiểu về du học Mỹ
1/2015 * Thi SAT 1
 • Đăng ký tham gia 1-3 hoạt động ngoại khóa (lãnh đạo, sáng tạo, thiện nguyện)
 • Tham gia 1 cuộc
  thi nào đó mang tính thành phố, quốc gia, quốc tế
Ví dụ:

Project Sugar

SEALNET Vietnam

Art for Saigon

KIDS Vietnam

2/2015 Học SAT 1 và SAT 2 (2-3 môn) Tết: Đọc 1 quyển
tiểu thuyết lấy cảm hứng viết luận
Ví dụ:

3/2015 Lên kế hoạch
cho 1 hoạt động mùa hè
Ví dụ:

4/2015 Làm quen với
các anh chị Vietabroader
5/2015 * Thi SAT 2 Du lịch về 1
vùng quê bình yên
Ví dụ:

6/2015 * Thi SAT 1
 • Viết Common
  Application Essay
 • Tham gia hội thảo Vietabroader (và rất nhiều chương trình khác)
Writing your way to college
7/2015 Học SAT 1 và   SAT 2 (2-3 môn) Chọn trường
theo 3 nhóm (Ước mơ-Vừa tầm-An toàn)
US News Rankings

REALITY CHECK – SAT RANGE

2009/2010 American Inst. with Financial Aid

Colleges that change lives

Big Future-Collegeboard 

College Prowler

8/2015 ·         Soạn CV

·         Lập tài khoản
common application và điền thông tin

How to write a US Resume
9/2015
 • Nói chuyện với 3 giáo viên về thư giới thiệu
 • Lập tài khoản
  CSS/ Financial aid và chuẩn bị hồ sơ chính
 Letter of recommendation

CSS/ Financial Aid

10/2015 * Thi SAT 1 hoặc SAT  2 (lần cuối cho ED) Bắt đầu viết
supplement essay cho ED/EA
 Ví dụ:

Past essays that mattered

11/2015 * Thi SAT (để điểm tốt hơn cho RD)
 • Hạn nộp ED/ EA
 • Bắt đầu viết
  supplement essay cho RD
Chi tiết nộp Hồ Sơ Du Học Mỹ 
12/2015 * Thi SAT (để điểm tốt hơn cho RD) Biết kết quả
ED/ EA
1/1/2016 * Hạn nộp RD
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s