MUSIC NEWS

Trương Phạm Hoài Chung ra CD “Ngôn ngữ tình yêu”

http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010n20110311091143796/truong-pham-hoai-chung-ra-cd-ngon-ngu-tinh-yeu.vnn

Hoài Chung định nghĩa “Ngôn ngữ tình yêu”

http://www32.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/hoai-chung-dinh-nghia-ngon-ngu-tinh-yeu-c73a360217.html

Nhạc sĩ trẻ Phạm Hoài Chung ra mắt album nhân 8/3

http://thethaovanhoa.vn/133N20110228083820090T0/nhac-si-tre-pham-hoai-chung-ra-mat-album-nhan-83.htm

Mai Khôi khắc khoải cùng tình yêu

http://ngoisao.net/news/hau-truong/2011/02/162411-mai-khoi-khac-khoai-cung-tinh-yeu/

Đón ngày tình yêu bằng album tình ca

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/424297/Don-ngay-tinh-yeu-bang-album-tinh-ca.html

Du học sinh và chuyện tình tự kể

http://www.pnfilm.com.vn/news.php?id=72

Hoài Chung: Tôi muốn tự do theo đuổi những đam mê của mình

http://www.m-mosaic.com/articles/interview/read/712.html

Hoài Chung và Ngôn Ngữ Tình Yêu của một du học sinh trẻ

http://www.m-mosaic.com/news/vietnamese/read/711.html

Tự do trên sân bóng cuộc đời

Hoài Chung và những ký ức quê hương

http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuoc-connguoi/2006/9/32047/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s