Chia sẻ tuần 26: TOÀN CẦU vs. PHẦN LAN

Quyển sách Finnish Lessons của Pasi Sahlberg trang này là trang quan trọng nhất, thể hiện suy nghĩ của các nhà giáo dục Phần Lan một cách rõ ràng.

Thật khó để tưởng tượng ra 1 hệ thống giáo dục không đặt nặng sự cạnh tranh, bài thi chuẩn hóa và thi cử.

Người ta cứ tưởng cho phụ huynh chọn lựa tự do môi trường học cho con là hay, nhưng Phần Lan quyết tâm tạo hệ thống trường công lập hấp dẫn đến mức độ phụ huynh không có sự lựa chọn (theo nghĩa bóng).

Nhưng chính Sahlberg cũng nhấn mạnh rằng phải dung hòa giữa 2 bên chứ Phần Lan cũng không nghiêng hẳn về 1 bên như trong bảng.

Tuần sau mình sẽ đến văn phòng gặp Sahlberg để chuyện trò thêm trước khi ông rời khỏi Harvard. Mọi người có muốn hỏi thăm ông việc gì không?

Screen Shot 2016-02-27 at 9.09.09 AM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s