Chia sẻ tuần 20: Liberal Arts, 1 ví dụ cụ thể

Liberal-arts-education1
Liberal Arts rất khó giải thích nếu không nhìn một ví dụ cụ thể. Mỗi trường Đại Học có chương trình và yêu cầu khác nhau, và mô hình của Harvard College có thể xem là 1 đại diện của Liberal Arts.
Để tốt nghiệp Harvard College và nhận bằng Cử Nhân (Bachelor), sinh viên phải hoàn thành ít nhất 32 khóa học (mỗi khóa kéo dài 1 học kỳ) và thỏa mãn 3 yêu cầu:
1. Giáo dục tổng quát (General Education) – khoảng 8 khóa
2. Ngành học chuyên sâu (Concentration/ Major) – khoảng 12-14 khóa
3. Xã hội hiện đại (Writing & foreign language) – khoảng 1-3 khóa
Điểm khác biệt căn bản của 1 chương trình Liberal Arts là: – Số 1, số 3: bắt buộc và chiếm đến gần 30% thời gian của sinh viên – Số 2: đến cuối năm 2 mới phải tuyên bố, và cuối năm 3 có thể thay đổi, chiếm 40% thời gian của sinh viên. Ngành học chuyên sâu thường không đào tạo nghề cụ thể như Accounting, Law, Medicine, Hotel Management…
Còn khoảng 30% khóa học còn lại sinh viên được tự do chọn bất cứ môn học nào. Một số bạn học dùng 30% này để lấy thêm ngành học chuyên sâu thứ 2 (double concentration/ major).
1. Giáo dục tổng quát có 8 mục bao gồm kiến thức và kỹ năng căn bản từ Khoa học đến Xã hội nhân văn. Sinh viên phải học ít nhất 1 khóa học cho mỗi mục.
1/ Aesthetic and Interpretive Understanding; 2/ Culture and Belief; 3/ Empirical and Mathematical Reasoning; 4/ Ethical Reasoning; 5/ Science of Living Systems; 6/ Science of the Physical Universe; 7/ Societies of the World; 8/ United States in the World
2. Ngành học chuyên sâu gồm 48 ngành để lựa chọn, sinh viên chọn 1 ngành học hoặc tự thiết kế ngành học cho mình bằng cách kết hợp các ngành khác nhau.
African and African American Studies, Human Developmental and Regenerative Biology, Anthropology, Human Evolutionary Biology, Applied Mathematics, Integrative Biology, Astrophysics, Linguistics, Biomedical Engineering, Mathematics, Chemical and Physical Biology, Mechanical Engineering, Chemistry, Molecular and Cellular Biology, Chemistry and Physics, Music, Classics, Near Eastern Languages and Civilizations, Comparative Literature, Neurobiology, Computer Science. Philosophy. Earth and Planetary Sciences. Physics, East Asian Studies, Psychology. Economics, Religion, Comparative Study of, Electrical Engineering. Romance Languages and Literatures, Engineering Sciences, Slavic Languages and Literatures, English, Social Studies, Environmental Science and Public Policy, Sociology, Folklore and Mythology, South Asian Studies, Germanic Languages and Literatures, Special Concentrations, Government, Statistics, History, Theater, Dance, and Media, History and Literature, Visual and Environmental Studies, History and Science, Women, Gender, and Sexuality, Studies of, History of Art and Architecture
3. Xã hội hiện đại
Writing: sinh viên năm 1 phải học ít nhất 1 khóa expository writing
Foreign Language: phải thông thạo một ngôn ngữ ngoài English
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s