Chia sẻ tuần 19: Học sinh ở Mỹ học Sử như thế nào, có khổ như ở Việt Nam không?

CCSS-4common_core_blog_salon_wordle1
Đang có một cuộc thảo luận nảy lửa về các vấn đề liên quan đến môn Lịch Sử, và có người nhắn tin hỏi là học sinh ở Mỹ học Sử như thế nào, có khổ như ở Việt Nam không.
Khi hỏi câu hỏi này, có vẻ người hỏi đang giả định rằng ở Mỹ trường nào cũng giống nhau (và cũng đều tốt hơn tất cả các trường ở Việt Nam).
Bài học rút ra sau một thời gian đi học là khó có thể nói chung quy bất cứ điều gì về giáo dục Mỹ. Ở Mỹ có nhiều hơn 100 ngàn trường giàu/nghèo/công/tư, mỗi trường có mission (sứ mệnh) khác nhau. Mỗi bang tự đưa ra những tiêu chuẩn riêng, nên phương pháp dạy và học, giáo trình, tài liệu cũng khác nhau.
Những năm gần đây, bộ giáo dục Mỹ lại có bước tiến (hay bước lùi?) khi đẩy mạnh tiêu chuẩn chung cho toàn quốc, hao hao giống với sách giáo khoa ở Việt Nam.

Tiêu chuẩn này có tên gọi là Common Core: http://www.corestandards.org/

Cùng với Common Core là những bài Tests đánh giá chung toàn quốc, hao hao giống kỳ thi tốt nghiệp ở nhà mình. Hai trong số những kỳ thi đó là:

PARCC: http://www.parcconline.org/

SBAC: http://www.smarterbalanced.org/prac…

Bạn nào có thời gian nghiên cứu so sánh xem trình độ của mình đang ở đâu so với những gì bộ giáo dục Mỹ đang định hướng thì có thể tham khảo chương trình và những bài tests này.
Hiện Common Core vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Còn câu hỏi trong tựa đề thì sẽ dễ trả lời hơn nếu tìm hiểu một số trường phổ thông ở Mỹ và đánh giá riêng lẻ.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s