Chia sẻ tuần 17: Tìm hiểu ý kiến của 50,000 nhà tuyển dụng

Năm 2012, The Chronicle of Higher Education and American Public Media’s Marketplace thu nhập ý kiến từ 50,000 nhà tuyển dụng để tìm hiểu vai trò của Đại Học trong việc phát triển sự nghiệp.

The Role of Higher Education in Career Development: Employer Perceptions

Bảng thống kê này có thể trả lời một số câu hỏi thú vị sau:
1. Giữa kinh nghiệm và học vấn, các nhà tuyển dụng chú trọng cái gì hơn?

2. Yếu tố gì quan trọng nhất khi tuyển dụng sinh viên mới ra trường?

3. Kỹ năng gì mà các trường Đại Học nên tập trung cải thiện cho sinh viên nhất?

4. Sinh viên đi xin việc nên tập trung vào điều gì nhiều nhất?

5. Các nhà tuyển sinh thích tuyển sinh viên tốt nghiệp từ những loại trường nào nhất?

6. Danh tiếng của trường có quan trọng không?

7. Ngành học gì ở đâu cũng cần tuyển?

8. Các nhà tuyển dụng thông qua cách nào để tìm hiểu bạn online?

9. Nếu không có việc trong ngành mình thích thì phải làm sao để tăng cơ hội?

TRẢ LỜI

1. Khi đánh giá 1 thí sinh, các nhà tuyển dụng chú trọng kinh nghiệm làm việc hơn học vấn.

Capture 1

2. Thực tập và kinh nghiệm làm việc khi đang học Đại Học là yếu tố được coi trọng nhất bởi các nhà tuyển dụng

Capture 2

3. Theo các nhà tuyển dụng, các trường Đại Học chưa đào tạo tốt cho sinh viên ra trường kỹ năng truyền đạt (nói và viết) và đưa ra quyết định.

Capture 3

4. Hai việc mà sinh viên ra trường có thể làm tốt hơn: tìm hiểu kỹ về công ty và rèn luyện kỹ năng phỏng vấn

Capture 4

5. Các nhà tuyển dụng thích tuyển sinh viên từ các trường Đại Học Công mạnh nhất mỗi bang, tiếp theo là đến các trường Đại học tư thục.

Capture 5

6. Danh tiếng của trường quan 1/3 các nhà tuyển dụng sẽ không tuyển từ các trường không tên tuổi.

Capture 6

7. Business và IT có thể vô làm bất cứ ngành nào.

Capture 7

8. Linkedin là công cụ để nhà tuyển dụng xem bạn như thế nào online.

Capture 8

9. Thực tập không lương và làm tình nguyện có lợi đối với những bạn không tìm được việc trả lương trong ngành mình muốn.

Capture 9

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s