Chia sẻ tuần 16: Phương pháp dạy và học 1 số lớp ở Harvard

Khẩu hiệu của trường Education là “Learn to Change the World” nên giáo sư luôn khuyến khích sinh viên học từ người thật- việc thật, sau đó đặt mình vào những vị trí quan trọng trong giáo dục để thiết kế và đề xuất ra phương án mới để cải thiện tình hình hiện tại với mục tiêu mang đến nền giáo dục đẳng cấp và công bằng cho trẻ em.

Để học tốt, sinh viên cần trau dồi kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện những tư liệu có sẵn. Sau đó sinh viên phải phát huy tối đa khả năng sáng tạo để vận dụng vào giải quyết các vấn đề trong đời sống thật. Cuối cùng, sinh viên phải luôn làm việc nhóm và đề cao các giá trị đạo đức khi cân nhắc những đề xuất chính sách mới có ảnh hưởng đến tương lai của một thế hệ trẻ đa dạng về xuất xứ, tầng lớp, năng lực và nhân cách.

maxresdefault

Khóa học Phương pháp dạy Phương pháp đánh giá
Education Policy

 

– Đọc 100-200 trang/ tuần

– Đầu khóa, giáo sư phát cái công cụ này và thăm dò ý kiến. Capture Cuối khóa giáo sư lại thăm dò ý kiến cho cùng câu hỏi và so sánh xem sinh viên đã thay đổi quan điểm như thế nào.

– Sinh viên được chia nhóm và phải gặp trước mỗi buổi Lecture để thảo luận và nộp bài online.

– Mỗi tuần gồm 1 buổi Lecture và 1 buổi Discussion

+ Lecture: giáo sư giảng bằng powerpoint

+Discussion: lớp chia nhóm thảo luận chính sách mới hoặc hùng biện về các vụ kiện.

 

– 1 analysis paper: so sánh ý kiến của nhiều tác giả về 1 chủ đề

– 2 policy memos: đóng vai 1 người quan trọng đề xuất chính sách mới

Leadership & Entrepreneurship – Đọc 40 trang/ tuần

– Sử dụng case về người thật việc thật

– Giáo sư hỏi câu hỏi, sinh viên giơ tay trả lời, giáo sư tóm tắt trên bảng

– Cuối giờ skype với các nhân vật trong case

– Chơi các trò chơi: Electric Maze, Survival in the Desert

– Tham gia trong lớp: 40%

– 1 midterm paper: phân tích 1 case mới

– 1 final paper: Lý thuyết lãnh đạo khởi nghiệp của bạn là gì?

Charter School – Đọc 50-100 trang/ tuần

– Tham quan 1 trường trong vòng 8 tiếng

– Giáo sư giảng bài bằng powerpoint 1/3 thời gian

– Sinh viên theo cặp thay phiên nhau thiết kế và lãnh đạo các buổi thảo luận 1/3 thời gian

– Mời guest speakers trong ngành đến diễn thuyết 1/3 thời gian

– 1 midterm paper tường thuật buổi tham quan trường

– 4 briefs: thiết kế ngôi trường của riêng mình

– 1 prospectus: thiết kế ngôi trường của 1 nhóm 4 người

 

Applied Data – Đọc 0 trang/ tuần

– Giáo sư giảng bài 100% bằng powerpoint

– Sinh viên đi session để gặp trợ giảng hỏi bài

– 6 homework làm theo cặp

– 1 final project tự đặt câu hỏi và xây dựng mô hình để trả lời

College Admissions – Đọc 50 trang/ tuần

– Giáo sư giảng bài bằng powerpoint và đặt câu hỏi

– Sinh viên giơ tay trả lời

1 midterm paper: viết bài báo cho Nytimes

1 final paper: đóng vai trưởng ban tuyển sinh đề xuất chính sách mới

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s