33 bước hoàn thành bộ Hồ Sơ Đại Học Mỹ

CommonAppLogo-small1

KHỞI ĐỘNG

Bài Thi Chuẩn Hóa

1

Bạn đã thi TOEFL hoặc IELTS chưa?

2

Bạn đã thi SAT I (hoặc ACT) chưa?

3

Bạn đã thi SAT II chưa?

Học bạ và Ngoại Khóa

4

Bạn đã có bản dịch Tiếng Anh của học bạ năm lớp 9-10-11-12 chưa? (Lớp 9 có thể dùng bằng Tốt Nghiệp Cơ Sở)

5

Bạn đã hoàn thành CV (liệt kê thành tích học tập, ngoại khóa) chưa?

6

Bạn đã hoàn thành Common App Essay chưa?

7

Bạn đã viết sẵn 3 thư giới thiệu liệt kê những gì bạn mong Recommenders sẽ nhắc đến chưa?

Affordability.header

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

 

Điền các mục trong Common Application

8

Bạn đã lập tài khoản Common Application chưa?

9

Bạn đã điền hết mục Profile chưa?

10

Bạn đã điền hết mục Family chưa?

11

Bạn đã điền hết mục Education chưa?

12

Bạn đã điền hết mục Testing chưa?

13

Bạn đã điền hết mục Activities chưa?

14

Bạn đã điền hết mục Writing chưa?

Thư giới thiệu trong Common Application

15

Bạn đã mời 1 counselor và 2 giáo viên cho mục Recommenders chưa?

16

Bạn đã mời thêm 1 số người cho mục Other Recommender chưa?

17

Bạn đã nhờ Counselor điền Fee Waiver Request và nộp trong account của họ chưa (nếu bạn cần được miễn phí nộp hồ sơ)?

18

Bạn đã đưa bản dịch của học bạ Trung học và nhờ Counselor upload trên account của họ chưa?

Hồ Sơ Hỗ Trợ Tài Chính

19

Bạn đã điền International Student Financial Aid Application chưa?

HOẶC

Bạn đã điền CSS/ Financial Aid Profile online chưa?

20

Bạn đã xin giấy chứng nhận thu nhập của phụ huynh chưa?

21

Bạn đã xin giấy chứng minh tiết kiệm ngân hàng chưa?

22

Bạn đã điền Certication of Finances chưa?

 

Williams College Fall 2007
Williams College
Fall 2007

TĂNG TỐC

Chọn trường 

23

Bạn đã chọn 3 nhóm trường chưa (Mơ ước- Vừa Tầm- An Toàn) chưa?

24

Bạn đã điền phần Supplement của từng trường bạn muốn nộp chưa?

25

Bạn đã chọn ra 1 trường cho Early Decision/ Early Action chưa?

college-photo_13333._445x280-zmm

VỀ ĐÍCH

 

Gửi điểm chuẩn hóa

26

Bạn đã yêu cầu ETS gửi điểm TOEFL cho các trường chưa?

27

Bạn đã yêu cầu Collegeboard gửi điểm SAT (hoặc yêu cầu gửi điểm ACT) cho các trường chưa?

Early Decision/ Action (đầu tháng 11)

28

Bạn đã sẵn sàng để nhấn nút nộp Early Decision chưa?

29

Bạn đã ra bưu điện gửi thư xin hỗ trợ tài chính (mục 19-20-21-22) cho trường này chưa?

30

Bạn kiểm tra xem các Recommenders đã hoàn thành chưa?

Regular Decision (cuối tháng 12)

31

Bạn đã nhấn nút nộp cho các trường Regular Decision chưa?

32

Bạn đã chọn Recommenders phù hợp cho từng trường chưa?

33

Bạn đã ra bưu viện gửi thư xin hỗ trợ tài chính cho từng trường chưa?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s